Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen (een deel van) uw bestelling te retourneren. Wij verzoeken u voordat u de artikelen terugstuurt hiervan melding te maken per e-mail via welcome@laifhoes.com.

Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Het retourformulier vindt u hier. U kunt deze invullen en per e-mail naar ons toezenden. Uitgeprint bijvoegen bij uw retourzending mag ook.

Artikelen kunt u alleen retourneren wanneer deze zich nog in originele staat en verpakking bevinden. Gebruikte artikelen kunt u helaas niet retourneren.

Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Zorg voor voldoende frankering op uw retourzending. Bij eventuele boetes zullen wij dit bedrag in mindering brengen van het naar u terug te storten bedrag.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wanneer u uw gehele bestelling retourneert zullen wij de verzendkosten van uw oorspronkelijke bestelling terugbetalen. Retourneert u een deel van uw bestelling, dan wordt alleen het bedrag van de desbetreffende artikelen terugbetaald. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.